madecassol pomad sivilce kremi nedir-madecassol merhem krem fiyatı

madecassol pomad sivilce kremi nedir-madecassol merhem krem fiyatı

Madecassol sivilce kremi, sivilcelere kesin çözüm olabilecek bir kaç etkili sivilce kremi formülünden birisidir (Diğer sivilce kremleri: acnelyse, reaccutane)

Madecassol kullananlar genellikle bu sivilce pomad krem türünün işe yaradığını söylüyorlar. Aşağıda Maddecasol hakkında bir takım tıbbi ve frmakolojik bilgiler olan prospektüsü yani reçetesi var.

Madecassol Formülü:
1 g merhem 40 mg Centella asiatica’nın titre edilmiş ekstresini içerir.
Farmakolojik özellikleri:
Endikasyonları:
Bağ dokusu oluşumunu hızlandırarak aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır: Lokal deri ülserleri, meme başı çatlak ve yaraları , küçük cerrahi müdaheler, perine yırtılmaları, epizyomotiler ve sünnet sonrası yara iyileşmesinde oluşacak epitelizasyonun hızla ve düzenli gel,işmesinin sağlanması.Yüzeysel 2. derece yanıklarda,radyoterapi sonrası görülen radyo-epidermitis tedavisinde.
Kontrendikasyonları:
İçerdiği maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyarılar/Önlemler:
Haricen kullanılır. Kapağı ters çevirerek tüp delinir.Gebelerde ve süt veren annelerde kullanılabilir.
Yan etkiler/Advers etkiler:

İlaç etkileşimleri:
Klinik çalışmalar, teobin ve karbamazepinin Klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda, kanda bu ilacın seviyelerinde orta derecede ama istatisliki olarak anlamlı bir artış olduğunu göstermiştir. Diğer makrolit antibiyotiklerle olduğu gibi, hastalarda silokrom P450 sistemi ile metabolize edilen ilaçlarla birlikte Klaritromisin kullanılması, bu ilaçların serum seviyelerindeki artış ile alakalı olabilir. Klaritromisin ile birlikte sisaprid kullanan hastalarda, yükselmiş sisaprid seviyeleri rapor edilmiştir. Bu OT aralığı genişlemesi ve ventriküler, taşikardi, ventriküler fibrilasyon ve lorsade de pontes dahil kardiyak aritmilerle sonuçlanabilir. Klaritromisin ve pimozidi birlikte kullanan hastalarda benzer etkiler görülmüştür.Klaritromisin ve Digoksini birlikte kullanılan hastalarda, yükselmiş digoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Serum-Digoksin seviyelerinin kontrol edilmesi düşünülmelidir. HIV-enfeksiyonlu yetişkinlere sürekli olarak oral Klaritromisin ve zudovudin uygulanması zidovudun denge düzeyi seviyelerinde düşüşe sebep olabilir. Çocuklarda böyle bir reaksiyon rapor edilmiştir.
Kullanım şekli ve dozu:
Günde 1-2 kez yara üzerine haricen ince bir tabaka şeklinde sürülür.
Madecassol 40 Mg 40 Gr Pomad Eşdeğerleri

Mdecassol fiyatı-fiyatları: 7.21 tl Eczanede

madecassol madecassol madecassol 40 mg, madecassol 40 mg 40 gr pomad, madecassol 40 mg fiyatı, madecassol endikasyonları, madecassol fiyat, madecassol fiyatı, madecassol krem, madecassol krem fiyat, madecassol krem fiyatı, madecassol krem ne işe yarar, madecassol krem prospektüs, madecassol krem sivilce, madecassol krem sivilce izi, madecassol krem yüze sürülürmü, madecassol kremi, madecassol kremin faydaları, madecassol merhem, madecassol merhem 40 g, madecassol merhem çatlak, madecassol merhem endikasyonları, madecassol merhem faydaları, madecassol merhem fiyatı, madecassol merhem ne için kullanılır, madecassol merhem ne işe yarar, madecassol merhem nerelerde kullanılır, madecassol merhem sivilce, madecassol nedir, madecassol pomad, madecassol sivilce, madecassol sivilce izleri,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir