Titreme Hastalığı Nedir Titreme Nasıl Geçer ve Tedavi Edilir

Titreme Hastalığı Nedir Titreme Nasıl Geçer ve  Tedavi Edilir

Titreme denilince genellikle soğuk havalarda ortaya çıkan ve vücudun bir tür reaksiyonu olan bir aktivite aklımıza gelmektedir. Yani kısacası titreme aslında normal şartlarda vücudumuzun dış ortamlardaki ani sıcaklık düşmelerine karşı verdiği bir tedbirdir. Ancak bazı durumlarda titreme bir takım hastalıkların belirtisi olabileceği gibi bazen de kendisi bir hastalık olabilmektedir. Şimdi titreme hastalığı olarak bilinen sorunun nedenleri, belirtileri ve tedavi yolları hakkında sizlere önemli bilgiler vereceğiz.

Titreme belirli aralıklarla yinelenen istemsiz bir harekettir. Genliği ve sıklığı titremenin türüne göre değişen kas seyirmelerinden oluşur. Dinlenme ya da istemli hareketler sırasında, vücudun tümünde ya da bir bölümünde gözlenir. Bu tür uyumsuz ve istemsiz kas kasılmaları sık sık ortaya çıkar, ama olguların büyük bölümünde olayı açıklayacak herhangi bir bozukluk saptanamaz.Gerçekte titremenin çok çeşitli nedenleri olabilir. Yoğun duygu ve ruhsal gerginlikler, bazı sinir-kas yorgunlukları, Parkinson hastalığı, bazı hormon değişiklikleri ve beyincik hastalıkları bunlara örnektir. Ayrıca titremenin kalıtsal bir türü de vardır. Titremenin özellikleri incelenip nedenleri saptanmadan etkene yönelik bir tedavi uygulamak ya da şiddetini ve anlamını değerlendirmek olanaksızdır.Daha çok duygusal ve çabuk heyecanlanan kişilerde, normal koşullarda da görülebilen düzensiz ve şiddetli titreme özellikle ruhsal gerginliklerin ve yorgunluğun etkisiyle ortaya çıkar.

Titreme Türleri Nelerdir

Dinlenme halindeyken ortaya çıkan ve istemli hareketlerle kaybolan dinlenme titremesi, özellikle Parkinson hastalığında görülür. Titremenin hareket sırasında ortaya çıkan türüne istemli ya da kinetik titreme, kişi belirli bir duruşu korumak istediğinde görülen türüne de duruş titremesi adı verilir. Bu türler özellikle beyincik hastalıklarında görülür. Sinir sistemi hastalıklarının yanı sıra, yüksek ateş, tiroit bezinin aşın çalışması (hipertiroidizm), kronik alkolizm ve çeşitli zehirlenmeler de titremeye yol açabilir.Nedeni bilinmeyen titremeler, saniyede 6-12 kez gelen hızlı ve küçük küçük kas seyirmeleridir. İstemli ya da istemsiz hale T ketlerle değişmekle birlikte bu tür titreme dinlenme sırasında da sürer. Örneğin yalnız bir kolun ya da bacağın istemli hareketi sırasında ortaya çıkabilir ya da şiddetlenir; öbür kol ve bacağın hareket ettirilmesiyle ya da tümüyle duygusal nedenlerle titremeye tutulan kol ya da bacaktaki titreme artar. İnsanın en çok elleri titrer, ama bazen baş, çene, dudak, dil ve vücudun başka bölümlerinde de titreme görülebilir.

Nedeni bilinmeyen titremeler genellikle kalıtsaldır. En sık 15 ila 25 yaşları arasında, bazen de daha geç ortaya çıkar; çoğu durumda zamanla ağırlaşmaz.Bu tür titremelerde tedavi amacıyla kas içine günde 50-100 mg B vitamini (piridoksin) verilir. Bazı olgularda ilk 10-20 gün boyunca kas içine verilen dozu günde 250 mg gibi yüksek bir düzeyde tutmak, daha sonra ağızdan verilen daha düşük dozlarla tedaviyi sürdürmek gerekebilir.

Titreme hastalığı:
El ve ayaklarda bazen tüm vücutta istemsiz ritmik düzgün hareketler olarak tarif edilir. İstirahatte veya bir fiil esnasında oluşuna göre sınıflandırılır. Her titremeyi ciddi tir hastalığın habercisi olarak değerlendirmek yanlıştır. Titreme genellikle stres, sıkıntı, yorgunluk, hipertiraidi, aşırı çay kahve tüketimi, alkol ve bazı ilaçlar (kalp, astım için kullanılan) gibi faktörlerle ortaya çıkabilir.

Parkinson hastalığında da titreme vardır. Bu titremenin özelliği ile tanınması kolaydır. Para sayma hareketini andırır. Tedavi sebebe göre olup uygun ilaç seçimi ile mümkündür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir