Boğulmalarda İlk Yardım

Kalp masajıBoğulma durumunda sudan çıkarılan kişinin, yapay solunumla oksijenasyonu sağlanmaya çalışılmalı ve asla  zaman kaybdilmeden hasteneye kaldırılmalıdır.Boğulmalarda bilinçli hareket etmek esastır.

Boğulma yüzme bilenlerin bile başına gelebilir.Yapılan araştırmalar suda boğulanların yalnızca yüzde 50′ sinin hiç yüzme bilmediği gösteriyor, suda boğulmamak için yüzme bilenlerin de bazı önlemlere uymaları gerektiği anlaşılır. Özellikle su altında yüzenlerde duyu kaybı sıklıkla  görülebilir.Boğulmalarda ölüm nedeninin akciğerlere su dolması olduğu bilindiğinden yardım etmek için suyun boşaltılmasına çalışılarak zaman kaybedilir. Oysa boğulmanın ilk evresinde, kazaya uğrayan kişi soluğunu tutacak durumda olmadığından, istenci dışında bir miktar su yutar. Ama kısa bir süre sonra gırtlakta, suyun solunum yollarına ve akciğerlere girmesini engelleyen bir kasılma gerçekleşir. Ancak kişi duyularını yitirdiğinde, gırtlak gevşer, mideye ve akciğerlere yeniden su gider. Boğulan pek çok kişinin (yaklaşık yüzde 10-15) akciğerlerde fazla su olmadan, oksijensiz kalarak ölmesi boğulmanın ilk evresinde gerçekleşir. Dolayısıyla yardıma koşanların, akciğerlerdeki az miktardaki suyu çıkarmaya çalışarak zaman kaybetmeden, yapay solunuma başlaması gerekir. Boğulma sonucunda solunum yetmezliğine yol açan mekanizmalar kazanın tatlı ya da tuzlu suda olmasına göre değişir.

Boğulan Bir Kişiye Yapılması Gerekenler;

Suni teneffüsBoğulmalarda ilkyardımın temel amacı, akciğerlere hava girmesini sağlamak olmalıdır; ilkyardıma mümkün olduğunca zaman geçirmeden -hemen- başlanmalıdır. Boğulan kişi sudan çıkarılır çıkarılmaz,  -ağzında protez varsa alınmalı, -boğazındaki salgılar temizlenmeli, -başı iyice arkaya yatırılarak, altçenesi iki elle kavranıp aşağıya ve geriye çekilmeli, -bu arada başparmaklar ağzı açık tutmalı, ağızdan ağza yapay solunum uygulanmalı, – göğüs kafesine düzenli aralıklarla bastırarak kapalı kalp masajı yapılmalıdır.

Yapay solunum uygulamak için kazazedenin başı arkaya doğru eğilir, kazazedenin ensesinin altına bir el ya da katlanmış giysiler sokulur. Oteki el ise kazazedenin alnına, işaret ve baş parmaklar bumu kapatacak biçimde yerleştirilir. Yardım eden kişi derin bir soluk aldıktan sonra, dudaklarını kazazedenin dudaklarının üstüne yerleştirir ve soluğunu güçle verir. Kazazede çocuk ta olabilir, çocuksa soluk verme fazla güçlü olmamalıdır. Soluk verdikten sonra kazazedenin soluk vermesine izin vermek amacıyla ağzı açık tutulur.

Bu işlem iki kez daha tekrar edildikten sonra göğüs kafesine bastırarak kalp masajına başlanır. Bunun için kazazedenin yanı başına diz çökerek bir el göğüs kemiğinin alt bölümüne, öteki el ise bu elin sırtına yerleştirilir. Göğüs kemiğine omzun ve vücudun ağırlığı gelecek ve 30-40 kg’lik bir güç oluşturacak biçimde güçle bastırıldıktan sonra hızla bırakılır. İki soluk verdikten sonra göğse 15 bası uygulanır.

Ağızdan ağza solunumun mümkün olmadığı durumlarda aşağıdaki (Halger-Nielsen ya da Silvester yöntemi) yöntemlere başvurulabilir.

Halger-Nielsen yöntemi kazazedeyi sırtüstü yatırmanın mümkün olmadığı zamanlarda yararlıdır. Yardım eden kişi avuçlarını kazazedenin kürek kemiklerinin hemen altına koyar; kazazede bu arada olanaklıysa ayakları başından daha alçakta ve kolları yüzünün altında birbirine kavuşmuş olarak yatınlır. Yardım eden kişi kollanyla kazazedenin sırtına bastırarak, havanın dışarı çıkmasını, daha sonra kazazedenin dirseklerini tutarak kendisine ve yukanya doğru çekip göğsün genişlemesini ve akciğerlere hava girmesini sağlar. Daha sonra kollar özenle yere konur, bası manevrası yinelenir. Bu manevra dakikada 12-15 kez yinelenmelidir.

Silvester yönteminde, kazazede sırtüstü yatınlır; omuzlannın altına kalın bir şey konur. Yardım eden kazazedenin başucunda, bacakları başın her iki yanında olacak biçimde oturur.

Kazazedenin kolları bileğin hemen üstünden sıkıca yakalanmasının ardından, son kaburgaların düzeyinde göğsün üstüne doğru dirençle karşılaşana kadar bükülür. Bu esnada hava akciğerlerden çıkar. Daha sonra kollar başın üstünde dışa, yukarıya ve geriye kaldınlarak göğsün genişlemesi ve havanın pasif yolla akciğerlere girmesi sağlanır, kollar yavaşça göğse geri getirilir. Bu manevra dakikada yaklaşık olarak 10-12 kez yinelenir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir